Terapia Tecar

WYJĄTKOWOŚĆ TERAPII TECAR

Terapia tecar wyróżnia się na tle dotychczasowych, podobnych urządzeń dzięki zastosowaniu fal radiowych o wysokiej częstotliwości, sięgającej 500 KHz. Te fale radiowe, będące rodzajem promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego przez prąd, stanowią fundament unikatowego podejścia. Jeszcze kilka lat temu fale radiowe były kojarzone głównie z odbiornikami radiowymi, które dostarczały nam muzyki i informacji. Jednak obecnie, dzięki potwierdzonym badaniami skutecznościom, ich zastosowanie rozszerzyło się znacznie. Terapia tecar znalazła szerokie zastosowanie w kosmetyce, fizjoterapii oraz medycynie, dzięki swojemu regenerującemu działaniu.

MECHANIZM DZIAŁANIA TECAR

Innowacyjna technologia TECAR wykorzystuje radioczęstotliwość o wartości 0,5 MHz do dostarczenia energii poprzez przepływ prądu, wykorzystując efekt oporu. Urządzenie skupia swoje działanie na tkankach o większej oporności, takich jak kości, ścięgna i wiązadła. Energia jest generowana i przenoszona do wnętrza tkanek za pomocą ramienia rezystywnego. Mechanizm startujący urządzenie emituje sygnał o częstotliwości 0,5 MHz, co pozwala na przeprowadzanie zabiegów na powierzchni skóry zamiast głęboko w tkankach biologicznych. Dzięki temu uzyskuje się następujące efekty:

 1. Transfer energii – umożliwiający zwiększenie metabolizmu i działanie regeneracyjne tkanek.
 2. Stymulacja naturalnych ładunków elektrycznych – wspomagająca naturalne procesy naprawcze organizmu.
 3. Przyspieszenie metabolizmu komórkowego poprzez stymulację błony komórkowej – wpływające na lepsze funkcjonowanie komórek.
 4. Efekt Joule’a na przemieszczające się ładunki elektryczne – działający na poziomie molekularnym, wspierający procesy zdrowienia.
 5. Wzrost szybkości przepływu krwi – co wpływa na lepsze ukrwienie obszarów poddanych terapii, wspomagając gojenie.

Technologia TECAR stanowi zaawansowane rozwiązanie terapeutyczne, pozwalając na precyzyjne i skuteczne działanie na odpowiednie tkanki, a jednocześnie minimalizując penetrację głęboko w ciało.

DWA TRYBY PRACY

Terapia TECAR stosuje dwa tryby pracy: pojemnościowy lub oporowy. Wybór trybu pracy przez urządzenia zależy od tego, jaki rodzaj tkanek ma być leczony. W zależności od tego, stosowany jest odmienny rodzaj elektrody aktywnej.

TRYB POJEMNOŚCIOWY

W trybie pojemnościowym zastosowana jest elektroda z izolatorem, który oddziela metalową część elektrody od skóry, tworząc jednocześnie duży kondensator. Główne efekty tej techniki mają miejsce w bezpośredniej okolicy izolatora, czyli tuż pod powierzchnią skóry, gdzie przyłożona jest izolowana elektroda, oraz w dalszych tkankach miękkich, które ze względu na większą zawartość wody (elektrolitu) posiadają dobrą przewodność. Szczególnie poddane działaniu są mięśnie oraz układ limfatyczny.

Zabiegi w trybie pojemnościowym mają charakter bardziej specjalistyczny i pozwalają na łatwiejszą kontrolę miejsca, które jest poddawane leczeniu. Poprawiają lokalne krążenie płynów, rozluźniają napięte mięśnie i przyspieszają regenerację komórek. Dzięki temu terapia może być bardziej precyzyjna i dostosowana do potrzeb pacjenta. Efektywność tej metody sprawia, że jest ona szczególnie korzystna w wielu przypadkach terapeutycznych.

TRYB OPOROWY

W trybie oporowym, wykorzystuje metalową elektrodę, która bezpośrednio kontaktuje się ze skórą. Skoncentrowana energia działa głównie w tkankach o wyższej rezystywności, takich jak kości, stawy, główne ścięgna, rozcięgna, wiązadła oraz tkanka chrzęstna.

Zabiegi w trybie oporowym gwarantują większą intensywność terapii, dzięki czemu są szczególnie skuteczne w przypadkach przewlekłych stanów chorobowych, które charakteryzują się większą włóknistością i zwyrodnieniem tkanek. Co istotne, efekty lecznicze oddziaływania mają miejsce głęboko, minimalizując jednocześnie ryzyko powstawania skutków ubocznych na powierzchni skóry.

EFEKTY TERAPII TECAR

Nasza terapia TECAR przynosi różnorodne korzyści, poprawiając stan zdrowia i komfort pacjenta. Oto niektóre z efektów biologicznych, które można zaobserwować podczas terapii:

 1. Zwiększenie ciepła – Terapia TECAR powoduje wzrost temperatury w tkankach, co pomaga rozluźnić mięśnie i złagodzić napięcie.
 2. Zmniejszenie napięcia mięśniowego – Dzięki działaniu TECAR, napięte mięśnie ulegają rozluźnieniu, co przynosi ulgę i poprawę w zakresie ruchu.
 3. Większe zaopatrzenie w tlen i synteza ATP – Terapia TECAR pobudza metabolizm komórkowy, co sprzyja dostarczeniu większej ilości tlenu i syntezie energii w postaci ATP.
 4. Rozszerzenie naczyń krwionośnych – Działanie TECAR sprzyja rozszerzeniu naczyń krwionośnych, zwiększając przepływ krwi i wspomagając procesy regeneracyjne.
 5. Wchłonięcie obrzęków – Terapia TECAR pomaga wchłonąć obrzęki, co wpływa na redukcję opuchlizny i poprawę funkcjonowania tkanek.

Dzięki swojemu oddziaływaniu, terapia TECAR stymuluje wewnętrzną i zewnętrzną wymianę jonową w komórkach, przywracając ich fizjologiczną aktywność elektryczną i umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie.

Skutkiem tego są:

 1. Równowaga potencjału błony komórkowej – Terapia TECAR wspomaga utrzymanie odpowiedniej równowagi elektrycznej w komórkach, co jest kluczowe dla ich prawidłowego działania.
 2. Poprawienie przenikalności błony komórkowej – Działanie TECAR sprzyja poprawie przenikalności błony komórkowej, co ułatwia wymianę substancji między komórkami.
 3. Utrzymanie biologii komórki – Terapia TECAR wspomaga funkcjonowanie komórek na poziomie biologicznym, co jest niezbędne dla zachowania ich zdrowia i sprawności.
 4. Poprawienie krążenia i redukcja retencji płynów – Dzięki rozszerzeniu naczyń krwionośnych, TECAR pomaga poprawić krążenie i redukuje zatrzymanie płynów, co jest szczególnie korzystne w przypadku obrzęków, krwiaków i drenażu limfatycznego.
 5. Zmniejszenie i eliminacja toksyn i produktów odpadowych – Terapia TECAR wspomaga procesy detoksykacji organizmu, co ma pozytywny wpływ na ogólne zdrowie.
 6. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne – Terapia TECAR działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, łagodząc dolegliwości bólowe i redukując stany zapalne.
 7. Przyspieszona regeneracja – Dzięki wspieraniu procesów metabolicznych, terapia TECAR przyspiesza regenerację tkanek i sprzyja szybszemu powrotowi do pełnej sprawności fizycznej.

Diatermia, opierając się na licznych badaniach potwierdzających natychmiastowe pozytywne efekty, stała się niezwykle ważną technologią wykorzystywaną w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej na całym świecie.

Nawet pierwszy zabieg przynosi widoczne i odczuwalne korzyści, skutecznie zmniejszając dolegliwości bólowe oraz redukując opuchliznę.

Z kolei kolejne zabiegi aktywnie przyspieszają proces regeneracji komórek, wspomagając naturalne zdrowienie organizmu. Diatermia odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu optymalnych efektów terapeutycznych i jest cennym wsparciem w procesie powrotu do zdrowia.

ZASTOSOWANIE

 • Przykurcze
 • Naciągnięcia
 • Obrzęki
 • Zapalenie ścięgien
 • Stany zwyrodnieniowe stawów i artretyzm
 • Uszkodzenie wiązadeł
 • Newralgie
 • Zapalenia kaletki maziowej
 • Zapalenia mięśni
 • Zapalenia skóry
 • Bóle mięśni
 • Zapalenia okołostawowe
 • Zapalenia kości
 • Pęknięcia i złamania kostne
 • Stłuczenia
 • Zrosty pooperacyjne
 • Blizny

Zapraszamy do naszego gabinetu fizjoterapii, gdzie wykorzystujemy zaawansowaną technologię TECAR, by zapewnić Ci skuteczną i kompleksową terapię, przynoszącą pozytywne efekty zdrowotne.

WYJĄTKOWOŚĆ TERAPII TECAR

Odmienność terapii, w porównaniu z wykorzystywanymi dotychczas podobnymi urządzeniami, opiera się na działaniu fali radiowej wysokiej częstotliwości w zakresie 500 KHZ. Fale radiowe (promieniowanie radiowe) są falami elektro-magnetycznymi wytwarzanymi przez prąd. Jeszcze kilka lat temu fale radiowe kojarzone wyłącznie z odbiornikami grającymi. Obecnie, dzięki potwierdzonemu badaniami skutecznemu działaniu regeneracyjnemu, są już szeroko rozpowszechnione w kosmetyce, fizjoterapii i medycynie.

MECHANIZM DZIAŁANIA TECAR

Technologia TECAR, używając radioczęstotliwości równej 0,5 Mhz, pozwala na dostarczenie energii za pomocą przepływu prądu przez efekt oporu. Urządzenie funkcjonuje dzięki oporności skupiając się w tkankach odporniejszych takich jak kości, ścięgna i wiązadła. Energia generowana jest do wnętrza tkanki za pośrednictwem ramienia rezystywnego. Mechanizm inicjujący emituje sygnał 0,5 Mhz mocy zmiennej. Taka technologia pozwala na zabiegi na powierzchni skóry zamiast głęboko w tkankach biologicznych, generując następujące efekty:

 • Przeniesienie energii
 • Stymulacja naturalnych ładunków elektrycznych
 • Przyspieszenie metabolizmu komórkowego na skutek stymulacji błony komórkowej
 • Efekt joule’a przemieszczających się ładunków elektrycznych
 • Wzrost szybkości przepływu krwi

DWA TRYBY PRACY

Terapia TECAR stosuje dwa tryby pracy: pojemnościowy lub oporowy. Wybór trybu pracy przez urządzenia zależy od tego, jaki rodzaj tkanek ma być leczony. W zależności od tego, stosowany jest odmienny rodzaj elektrody aktywnej.

TRYB POJEMNOŚCIOWY

W trybie pojemnościowym stosuje się elektrodę z izolatorem, który oddziela część metalową elektrody od skóry tworząc jeden duży kondensator. Większość efektów ma miejsce w bezpośredniej okolicy izolatora, czyli tuż pod powierzchnią skóry, gdzie została przyłożona izolowana elektroda oraz w dalszych tkankach miękkich, które z uwagi na większą zawartość wody (elektrolitu) posiadają dobrą przewodność. Są to przede wszystkim mięśnie oraz układ limfatyczny.

Zabiegi w trybie pojemnościowym mają charakter bardziej specjalistyczny i pozwalają na łatwiejszą kontrolę miejsca poddanego leczeniu. Poprawiają lokalne krążenie płynów, rozluźniają napięte mięśnie i przyspieszają regenerację komórek.

TRYB OPOROWY

W trybie oporowym, metalowa elektroda bezpośrednio dotyka skóry. Główna koncentracja energii i zarazem efektów biologicznych następuje wtedy w tkankach o wyższej rezystywności, z reguły o mniejszej ilości wody, jak kości, stawy, główne ścięgna, rozścięgna, wiązadła, czy tkanka chrzęstna.

Zabiegi w trybie oporowym zapewniają większą intensywność terapii. Lepiej sprawdzają się w przewlekłych stanach chorobowych, w których dochodzi do większej włóknistości i większego stopnia zwyrodnienia tkanek. Co istotne, efekty lecznicze mają miejsce w tkankach głębokich bez powstawania ubocznych skutków w tkankach powierzchniowych.

EFEKTY TERAPII TECAR

EFEKTY BIOLOGICZNE

 • Zwiększenie ciepła
 • Zmniejszenie napięcia mięśniowego
 • Większe zaopatrzenie w tlen i syntezy ATP
 • Rozszerzenie naczyń spowodowane większym przepływem krwi
 • Wchłonięcie obrzęków

Tecar stymuluje więc komórkową wewnętrzną i zewnętrzną wymianę jonową przywracając fizjologiczną aktywność elektryczną komórek, przez co umożliwia im prawidłowe funkcjonowanie.

Wynikiem tego są:

 • Równoważenie potencjału błony komórkowej
 • Poprawienie przenikalności błony komórkowej
 • Utrzymanie biologii komórki
 • Poprawienie krążenia i redukcja retencji cieczy (obrzęki, krwiaki i drenaż limfatyczny)
 • Zmniejszenie i eliminacja toksyn i produktów odpadowych
 • Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne
 • Przyspieszona regeneracja

Dzięki licznym badaniom, potwierdzających natychmiastowe pozytywne efekty, diatermia błyskawicznie rozpowszechniła się w codziennej praktyce i stała się jedną z ważniejszych technologii w fizjoterapii na świecie.

Już pierwszy zabieg daje pozytywne, widoczne i odczuwalne efekty – zmniejsza ból i opuchliznę.

Kolejne zabiegi przyspieszają regeneracje komórek, wspomagając naturalny proces zdrowienia.

ZASTOSOWANIE

 • Przykurcze
 • Naciągnięcia
 • Obrzęki
 • Zapalenie ścięgien
 • Stany zwyrodnieniowe stawów i artretyzm
 • Uszkodzenie wiązadeł
 • Newralgie
 • Zapalenia kaletki maziowej
 • Zapalenia mięśni
 • Zapalenia skóry
 • Bóle mięśni
 • Zapalenia okołostawowe
 • Zapalenia kości
 • Pęknięcia i złamania kostne
 • Stłuczenia
 • Zrosty pooperacyjne
 • Blizny

Nie czekaj dłużej - skontaktuj się z nami i umów na wizytę. Zapewniamy skuteczne zabiegi fizjoterapeutyczne w Gliwicach, które przyniosą ulgę Twoim dolegliwościom i pozwolą cieszyć się zdrowiem i pełnią życia!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI